de Ezelsköp lengel
Bezoekers

   Bezoekers

   Bezoeker online

FAQ

Sluiten  Copyright www.de-ezelskop.nl

Copyright www.de-ezelskop.nl
Deze website is geschikt voor Internet Explorer (x.0 en hoger) en het best te bekijken in een resolutie van 1024*768 of hoger.Contact:

Voor vragen of opmerkingen en het plaatsen van nieuwsberichten
en /of berichtgevingen kunt u contact met ons opnemem via het volgende

e-mailadres: acidburntenerife@kpnplanet.nl

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright www.de-ezelskop.nl :
 

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en /of berichtgevingen die verstrekt worden via www.de-ezelskop.nl voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Privacy verklaring:

Bezoekersgegevens, gegevens uit e-mail en / of gegevens uit ingevulde formulieren en toegezonden diskettes of documenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en onder geen enkele voorwaarde voor andere doeleinden aangewend.

Paginabezoek:

Op de website www.de-ezelskop.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat www.de-ezelskop.nl  haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Beledigende, belastende en schokkende teksten:

Teksten met een schokkende, kwetsende, laatdunkende, discriminerende, inhoud of die deze kunnen oproepen, dan wel met valse voorwendselen en bedoelingen worden aangeboden, worden pertinent geweigerd. Met sex en geweld gerelateerde teksten worden niet toegelaten. Teskten welke de strekking tot smaad hebben worden eveneens niet toegelaten.

Disclaimer:

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van www.de-ezelskop.nl de uiterste zorg wordt nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

www.de-ezelskop.nl bevat hyperlinks naar externe websites. De makers van www.de-ezelskop.nl hebben geen enkele invloed op de inhoud van deze sites en de aanwezigheid van een hyperlink op onze website impliceert dan ook geen goedkeuring van de inhoud van deze websites noch een uitspraak aangaande de juistheid van de aangeboden informatie.

webmaster: acidburntenerife@kpnplanet.nl


Creatie datum :29/11/2011 @ 04:15Laatste wijziging :11/11/2013 @ 05:23

Kalender
^ Boven ^