de Ezelsköp lengel
Bezoekers

   Bezoekers

   Bezoeker online

FAQ

Sluiten  C.V.Ezelsköp (raad van elf)protocol

De raad van elf.

1. Elk lid van C.V.”De ezelsköp”  kan zich opgeven als lid van de Raad van Elf
2. De kandidaatsleden van de Raad van Elf kiezen op voordracht zelf de leden van de raad.
3. het bestuur stelt de Raad van Elf voor op de conclaafvergadering.
      De vergadering heeft het recht de hele raad van elf te aanvaarden of af te wijzen.
4. de Raad van Elf  bestaat uit tenminste elf leden plus maximaal vier en minimaal twee reserve
leden.
5. De Raad van Elf kiest zelf zijn voorzitter, secretaris/ plv voorzitter en penningmeester.
6. Tot het ornaat van de Raad van Elf behoren:
      a: Donkere pantalon met effen getint colbert.
      b: Wit overhemd met vlinderdas.
      c: Een steek en witte handschoenen.
      d: Zwarte schoenen en dito sokken.
      e: Gebreide witte das.
7. De C.V.”De Ezelsköp”stelt colbert,vlinderdas,steek, handschoenen en das beschikbaar.
8. De voorzitter van de Raad van Elf:
      a: Draagt zorg voor elk carnavalsgebeuren en wel in overleg met prins, presidenten en het        
          bestuur.
      b: Draagt zorg dat de plv. voorzitter volledig op de hoogte is, zodat deze hem zonodig kan
          vervangen.
9. De leden van de Raad van Elf zullen:
      a: Het aanzien van de raad hooghouden.
      b: Hun bestuur steunen in hun werk.
      c: Bij officiële gebeurtenissen steeds aanwezig te zijn.
      d: Zorgdragen voor een goede onderlinge verstandhouding
10. Het bestuur van de Raad van Elf:
      a: Draagt zorg dat de Raad van Elf voltallig blijft.
      b: Draagt zorg voor de waardigheid van de Raad van Elf en is daar verantwoordelijk voor.
11. Elk lid is verplicht elke maand zijn contributie te voldoen.
12. Bij 3 maanden contributie achterstand kan het lid op de reservelijst worden gezet.
13. Elk lid is verplicht om naar gelegenheid c.q. vrijwillig rooster deel te nemen aan de acties binnen    de vereniging onder meer papieracties, donateursacties, e.d.

Dit is goedgekeurd op de ledenvergadering.


Creatie datum :05/12/2011 @ 00:28Laatste wijziging :05/12/2011 @ 00:28

Kalender
^ Boven ^